ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία καλεί τους Συνέδρους να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών στο 15 Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο. Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα κενά πεδία της φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις Οδηγίες Συγγραφής Περίληψης Εργασιών για την σωστή υποβολή της περίληψης της εργασίας.

Ονοματεπώνυμο (*)
Invalid Input

Ειδικότητας(*)
Invalid Input

Τηλέφωνο(*)
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

Επισυνάψτε μας την εργασία σας(*)
Invalid Input

Πως επιθυμείτε να παρουσιαστεί η εργασία σας (*)

Invalid Input

Σχόλια
Invalid Input

Με την υποβολή της Εργασίας σας θα λάβετε επιβεβαιωτικό email λήψης από την φόρμα υποβολής καθώς και έναν αύξων αριθμό W##.
Για την οποιαδήποτε απορία σας ή διευκρίνιση αναφορικά με την περίληψη της Εργασίας σας παρακαλούμε να αναφέρετε τον συγκεκριμένο αύξων αριθμό.

Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν και οι σχετικές ενημερώσεις προς τους υπεύθυνους αλληλογραφίας θα αποσταλούν το αργότερο μέχρι αρχές Μαρτίου 2017.