Τοποθεσία

Hilton Athens

Το 15ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Hilton της Αθήνας στις 15 - 18 Μαρτίου 2015.


Εργασίες

Οδηγίες προς συγγραφείς & Υποβολή Εργασιών

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία καλεί τους Συνέδρους να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών για το 15ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο.

Αναλυτικά


Εγγραφή

Τρόποι εγγραφής

Δικαίωμα συμμετοχής στο 15ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο έχουν οι εγγραφέντες σε αυτό. Μάθετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εγγραφείτε.

Αναλυτικά